УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД

В гинекологията и в акушерството ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ НА 2D.  Това означава, че образът е двуизмерен, черно-бял, трудно разбираем за пациентите.Съвременната апаратура е с много високи показатели по отношение на качеството на образа. Това са мощни компютри, които обработват информация добита не от две, а вече от три взаимно перпендикулярни равнини – три измерения. Четвъртото измерение – това е времето – т.е. триизмерен образ в реално време. Доплеровото изследване - пулс, цветен, пауър - е съществена част от високия стандарт в ехографията. Съвременната апаратура - безвредна и висококачествена - дава големи възможности в профилактиката и диагнозата на онкологичните заболявания, проследяването на нормална и патологична бременност.

/