Преглед чрез оптична система с голямо увеличение. Служи за ранно разпознаване на карцинома на маточната шийка и неговите предстадии, както и сигурното отдиференциране на множество доброкачествени изменения по мат.шийка, влагалището и външните полови органи. Колпоскопията е неделима част от качествения гинекологичен преглед с онкопрофилактична насоченост.

/