Ултразвуково изследване на млечните жлези с високочестотна линеарна сонда. Безвредно, препоръчва се да се прави на 6 месеца при млади жени, тъй като рентгеновото изследване при тях е свързано с повишен риск от облъчването. С доста високи диагностични възможности, приближаващи се до тези на рентгеновата мамография, когато се извършва с висок клас апаратура с Доплер и контраст.

 

/