Това е основен метод за ранно откриване на рак на маточната шийка. Представлява изследване на клетките от канала и от повърхността на шийката, взети чрез меки четчици. Специалист патохистолог ги оцветява по специфичен начин и ги разглежда под микроскоп, след което дава заключение.

/