УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД

В гинекологията и в акушерството ДИАГНОЗАТА СЕ ПОСТАВЯ В 2D изглед.  Това означава, че образът е двуизмерен, черно-бял, трудно разбираем за пациентите.Съвременната апаратура е с много високи показатели по отношение на качеството на образа. Това са мощни компютри, които обработват информация добита не от две, а вече от три взаимно перпендикулярни равнини – три измерения. Четвъртото измерение – това е времето – т.е. триизмерен образ в реално време. Основно значение за качеството на образа имат сондите – трансдюсерите. Голямо значение има и Доплеровото изследване. Триизмерността на образа добит с апаратурата е необходима в случаите, когато сме установили малформация и трябва да я визуализираме , за да се осмисли по-лесно.

/