УЛТРАЗВУКОВ ПРЕГЛЕД

Това е много подробен УЗ преглед, при който се установява с много голяма точност дали плодът се развива правилно. Прави се в 11-13 г.с. с вагинална многочестотна сонда или в 18-22 г.с. с абдоминална.От значение са и последващите ежемесечни УЗ прегледи, защото има много състояния, които не могат да бъдат диагностицирани в по-ранен срок.

/